รู้จักหมอคมกริช
   
  Profile
  Name : Komgrit Tanisaro
  Sex : Male
  Address : Interventional Radiology, Bangkok Hospital Network
    2 Soi SoonVichay, New Petchaburi road, Bangkok 10310
  Date of Birth : Feb 9th , 1967
  Citizenship : Thai
  Marital Status : Married
 
  Education
  1996-1997 Fellow Vascular and Interventional Radiology, Yale School of Medicine, USA
    (mentored by Prof. Robert I. White,Jr)
  1997 Research Fellow in Interventional Radiology lab, University of Texas,
    Medical branch at Galveston, TX, USA
  1990-1993 Certified board of Diagnostic Radiology, Ramathibodi Hospital,
    Mahidol University, Bangkok, Thailand
  1992 Certfication in Medical radiation Physics and Radiobiology
  1990 Medical degree from Prince of Songkhla University, Songkhla, Thailand
 
 

Current positions

  - Chief, Interventional Radiology, Bangkok Hospital Headquater
  - Secretary general, Royal college of Radiologist of Thailand (RCRT) and Radiological  society of Thailand (RST)
  - President, BCIO 2015-present, Tumor ablation forum-Thailand
  - Academic Reviewer for Mahidol University, Prince of Songkla University
 

- Board committee and examiner, Royal College of Radiologist of Thailand-Interventional radiology chapter

  - Managing Director, QRS lifescience
   
   Professorship

+ 2004 Associate Professor Prince of Songkla University

+ 2004 Visiting professor at endovascular center at Incheon, Korea

+ 2007 Visiting professor at Leipzig Vascular Center, Germany

 
   
  Healthcare and quality management course
  + Health economics and Technology assessment. (Society of Medical manager and Ayudaya Alliance C.P)
  + Utilization review and case management. (Ministry of Health)
  + Management skill for executives. (HR, Faculty of Medicine)
  + Data management. (CE, Faculty of Medicine)
  + Internal Surveyor workshop. (HA)
  + Medical Informatics. (TMI)
  + TQM and CQI (Faculty of Medicine)
  + TQA course, TPM (Thailand Productivity Institute)
  + Picture archiving and communication system (Siemens, Malaysia)
  + Advanced management program, Assumption University
 
  Membership
  + Vascular and Interventional Radiological Society of Thailand
  + The Royal college of Radiologist of Thailand
 

+ Radiological society of Thailand

  + Society of Vascular Surgery of Thailand
  + ASEAN Society of Interventional Radiology
  + European Society of Radiology
   
   
 
  Past Position : + Associate Professor in Department of Radiology, Faculty of Medicine,
    Prince of Songkhla University, Thailand
    + Consultant Interventional Radiologist, Endovascular and Interventional radiology center
    (EVIC), Bangkok-Hatyai Hospital, Hatyai, Thailand
    + Hospital Assisting director, Bangkok Hatyai hospital, Thailand
 

                                   + Invited lecturer Department of Radiology, Siriraj Hospital and Ramathidobi hospital, Mahidol University.

                                     + Consultant Interventional Radiologist, National Cancer Institute of Thailand
 
 

Textbook

   Endovascular. 2014. Editor.
  
 

Scientific publication

   

+ Ultrafast CT scan : A review. Tanisaro K. PSU Med Journal 1993; 11(2)

  + Periaortic gas sign: A CT finding in Salmonella AAA. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1995; 1(2)
  + Percutaneous transthoracic needle biopsy under some limitation: A prospective study in 109 patients. Tanisaro K.,
  Nirapathpongporn S., Pekanan P. Asean Journal of Radiology 1995;1(3)
  + CT guided transrectal drainage of deep pelvic collection. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1998; 4(1)  
 

+ Interventional Radiology of Hepatocellular carcinoma. Tanisaro K. Songklanakarind Medical Journal 1998; 16(4):227-236

  + Percutaneous abscess drainage of intra-abdominal abscesses and fluid collection. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1999;4(2):143-147
  + Rupture of radioopaque tip of Torcon NB catheter. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1999;4(2): 187-189
  + Effect of positioning precaution after lung biopsy ; A prospective randomized study. Tanisaro K. Acta Radiologica 2003;7(1): 1-5
  + Bronchial embolization. Tanomkiat W, Tanisaro K. Journal of Thoracic Imagaing 2003
 

+ Radiofrequency ablation of Liver. National cancer Institute Medical Journal. October 2008

 

  Paper and lecture presentations
  + Percutaneous transthoracic needle biopsy in PSU Hospital. 9th.Annual scientific meeting of PSU, Hatyai, Thailand. August 1993
 

+ Percutaneous drainage of intra-abdominal abscess and collection. 33rd. Annual scientific meeting of Thai Radiological society.

January 1994, Bangkok, Thailand.

 

+ Effect of positioning precaution after PTNB : A prospective randomized stduy. 34 th. Annual scientific meeting of

Thai Radiological society .January 1995, Bangkok, Thailand.

 

+ Minimally invasive therapy in biliary disease. (panel) 12th.Annual meeting of Faculty of Medicine, PSU,August 1995, Songkla, Thailand.

  + Current concept in PCD. (free paper) 1st.international postgrad.course in GI oncology.Jan 1998Konkaen, Thailand.
  + Transjugular liver biopsy with Quickcore needle system. (free paper) 35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society. March 1998. Bangkok, ThailandCurrent concept in PCD. (free paper) 1st.international postgrad.course in GI oncology.Jan 1998Konkaen, Thailand.
  + A Radiologist with A gun. (free paper)35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society. March 1998, Bangkok, Thailand.
 

+ Percuatenous Drainage of Intra abdominal abscess; current concept. (Free paper)35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society .March 1998, Bangkok, Thailand.

  + Current management in upper GI bleeding. (panel)14th Annual meeting of Faculty of Medicine, PSU, August 1998,,Songkla, Thailand.
  + Update in Biliary Drainage.(review) Meeting of Interventional Radiology Society of Thailand, Pramongkutklao Hospital, October 1998, Bangkok, Thailand.
  + Biliary Drainage and Stenting. (lecture) Annual meeting of Northern Thailand Radiologists. Naraesuan University, December 1998, Pissanulok, Thailand
 

+ Interventional Radiology Update.(lecture) Meeting of Interventional radiology Society of Thailand, Pramongkutklao Hospital, June 1999, Bangkok, Thailand.

  + Reviews in Interventional Radiology.(lecture) Department of Radiology, Konkean University, June 1999, Konkean, Thailand.
  + Spiral Metallic stent in Malignant biliary stricture, (free paper) Annual meeting of Royal college of Surgeon of Thailand, June 2000, Hatyai, Thailand and Association of Asean Radiologists meeting,March 2000, Bangkok, Thailand.
 

+ Effect of position after Transthoracic needle biopsy; prosepective study.(Preliminary paper) Association of Asean Radiologists, March 2000, Bangkok, Thailand.

 

+ Endovascular treatment update.(lecture) Annual meeting of faculty of Medicine,PSU, August 2000, Hatyai, Thailand.

  + Biliary intervention.(Panel discussion) Annual meeting of faculty of Medicine, PSU, August 2000, Hatyai, Thailand.
  + Interventional management in central venous stenosis in HD patients ,(lecture) Meeting of Interventional radiology society of Thailand, December 2000, Bangkok, Thailand.
  + Interventional management of central venous stenosis and occlusion in Hemodialysis patients ,(lecture) 3rd Annual meeting of Thai vascular society, March 2001, Pattaya, Thailand
 

+ Hepatocellular Carcinoma; non-surgical options.(lecture) Postgraduate course in Surgical oncology course, March 2001, Bangkok, Thailand

  + Biliary Intervention update.(lecture) Annual Meeting of Thai SVIR, October 2002, Bangkok, Thailand 
 

+ Carotid Stenting.(lecture) 4th Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society, May 2002, Bangkok, Thailand

  + Role of Interventional Radiology in Emergency patients.(lecture) 4th Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society, May 2002, Bangkok, Thailand
  + Breasthealth in Midlife. (lecture) Annual meeting of Royal college of Ob & Gyne of Thailand, October 2002, Hatyai, Thailand
  + Peripheral balloon angioplasty and stenting. (Panel) Singapore live Symposium, Jan 2003,Singapore
  + Postembolization syndrome in TOCE. (free paper) Jan 2003, Singapore General hospital,Singapore
  + Effect of Positionning on post TTNB pneumothorax. (free paper) Annual Meeting of Asean Association of Radiologist, March 2003, Indonesia (Bronze Award)
  + Portable X-ray at ward; Is it justified?.(free paper), March 2003, Annual meeting of Royal college of Radiologists of Thailand, Bangkok, Thailand.
 

+ Basic in Angiography; catheter and Guidewire workshop. (lecture). Annual meeting of Thai SIR, October 2003, Pattaya, Thailand

  + Panelist in Interventional radiology workshop in 2004 Singapore Radiological society annual meeting, Feb, 2004, Singapore.
  + Emergency Endovascular therapy. Workshop for Thai royal college of Surgeon, July 2004, Pattaya, Thailand
  + Endovenous laser treatment(EVLT) first experience in Thailand. Thai Society of Interventional Radiology, October 2004, Pattaya, Thailand
  + Interventional Radiology in cancer patients. Bangkok-Phuket hospital, November 2004, Phuket, Thailand
  + Endovenous laser therapy (EVLT). Royal college of Radiologist meeting, March 2005, Bangkok, Thailand
  + Uterine fibroid embolization. Bangkok-Pattaya Hospital, May 2005
 

+ Peripheral Live course; Panelist. Singapore Live Febuary 2006-2007

  + Endovascular Treatment in HD patients, Royal college of Surgeon, May 2007,Pattaya, Thailand
  + Tumor Ablation, Naresuan Univ, August 2007, Pissanuloke, Thailand.
  + Organising Chairman of Thai Society of Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2007, Petchaburi, Thailand
  + Interventional Radiology of HCC. National Cancer Institute Annual Scientific Meeting, December 2007, Bangkok
  + Radiofrequency ablation of Liver cancer. March 2008, Annual scientific meeting of Royal college of Radiologist of Thailand, Bangkok
 

+ Pitfals in Endovenous laser treatment. APCCVIR meeting, June 2008, Kualalumpur, Malaysia

 

+ Endovenous laser treatment of varicose vein; Pitfals. Asian Society of vascular Surgery meeting, November 2008, Bangkok, Thailand

  + Update Interventional radiology treatment in HCC. Bueyer Multidisciplinary conference, October, 2008, Huahin, Thailand.
  + Excellent Vascular Center. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2008, Chiangmai, Thailand
  + Current quideline in HCC management. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2008, Chiangmai, Thailand
  + Multidisciplinary management in liver cancer. National Cancer Institute half year meeting.November 2008, Udornthani, Thailand
  + Current management in liver cancer. Meeting of Chinese Chamber of commerce, January 2009, Rangoon, Myanmar
  + Hemodialysis management; role of Interventional Radiology. Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society. April 2009, Bangkok, Thailand
  + Non-surgical management in HCC; the update. Annual meeting of Royal college of Radiologists of Thailand. April, 2009. Pattaya, Thailand
  + Curative and palliative treatment of HCC. Annual scientific meeting of International Surgeon Society (Thailand Chapter). May 2009, Surat-thani, Thailand
  + Curative and palliative treatment of HCC. Annual scientific meeting of International Surgeon Society (Thailand Chapter). May 2009, Surat-thani, Thailand
 

+ Cancer trend. Bangkok Medical center. June 2009, Bangkok

  + Endovascular treatment of PAD of lower extremities, workshop director. Thai Society of Interventional Radiology society meeting. November, 2009, Cha-am, Thailand
  + Pelvic fracture; role of embolization in Bangkok trauma day. December 2009, Bangkok,Thailand
  + Chemoembolization. Panel discussion in liver cancer treatment. Annual meeting of Surgical Oncology society of Thailand, December, 2009, Hua-hin, Thailand
  + Panel discussion on Peripheral vascular intervention. Singapore LIVE.Feb 2010, Singapore.
  + Interventional Radiology in Cholangiocarcinoma. IGSC course Feb 2010, Rajavithi hospital, Bangkok, Thailand
  + Radiofrequency ablation of liver cancer. First International Myanmar GI symposium. March, 2010, Rangoon, Myanmar
  + Targeting the cancer. Annual meeting of Royal college of Radiologist of Thailand. March 2011, Bangkok, Thailand
  + Interventional Radiology of small HCC . IGSC course Feb 2011, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand
  + Ablative treatment in liver metastasis from colorectal cancer. Annual meeting of Royal college of Surgeon co-organized with American College of Surgeon. July 2011, Pattaya, Thailand
  + RF ablation in Intermediate –sized HCC. Workshop in Interventional Radiology Education of Singapore. July 2011
  + Update non-surgical treatment of myoma. Royal college of OB GYN. Refresher course, Bangkok, May 2012
  + Panel discussion on Sytemic therapy of HCC. Bueyer Thailand, October 2012
  + Current treatment of HCC and Interventional Radiology of Cholangiocarcinoma, Myanmar Radiological society, annual meeting,Rangon, Myanmar,  November 2012
  + Below the Knee Intervention; the update. Society of Interventional Radiology of Thailand,Chiangmai,  November 2012
 

+ 4-F Solution,new platform in femoral artery intervention. Asia PCR, Jan 2013, Singapore.

 

+ Tumor ablation in liver metastasis. Royal college of Surgeon of Thailand, Pattaya 2014

  + Microwave ablation. BDMS annual meeting, Intercontinental hotel, Bangkok 2014
 

+ Interventional Radiology in Trauma, Royal college of Surgeon of Thailand, Pattaya, 2015

 

+ Workshop in Microwave ablation.Vietnam, 2017

 

+ Pelvic congestion syndrome IR. RCRT, Impact forum, Thailand 2017

 

+ Role of microwave ablation in liver tumor, Phillipine Society of Radiology, 2018

 

+ B-TACE. Lampang Hospital, Lampang, Thailand 2018

 

+ PSU Endovascular workshop, Songkla ,Thailand 2015,2016,2017,2018

  
   Scientific exhibition
  + Local made-Multipurpose drainage catheter; cost-effectiveness. Tanisaro K., Reungcharn S.,Pipatanakul C. 9th.Annual scientific meeting of PSU , Hatyai , Thailand, August,1993
 

+ Metallic expandable stent : Locally made at PSU. 35th Annual scientific meeting of Thai Radiological Society. March 1998, Bangkok, Thailand.

 

+ One stop interventional service in CT unit. 36th Annual scientific meeting of Thai Radiological Society. March 1999, Bangkok, Thailand.

  + Metallic expandable stent : A priliminary report. Thailand Innovation day. (Thai research council), December 2000, Bangkok, Thailand
  + Tumor registry; Wattanosoth Hospital, Annual scientific meeting of National cancer Institute of Thailand. December
   
 
 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์คมกริช ฐานิสโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผ่านหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบเฉพาะทางด้านรังสีวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีครูผู้เป็นต้นแบบ คือ ศาสตร์จารย์นายแพทย์นรา แววศร และฝึกฝนเฉพาะทางด้านการรักษาผ่านหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาที่มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกากับศาสตราจารย์นายแพทย์โรเบิรต ไวท์ จูเนียร์ 

   
  เคยเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์เป็นเวลา 12 ปี จนได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์เมื่ออายุ 36 ปี เข้าร่วมงานกับศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยการชักนำของ นพ.กิตติพันธุ์ วิสุทธารมย์ ณ ศูนย์หลอดเลือดโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพและโรงพยาบาลวัฒโนสถ 
 

เป็นวิทยากรบรรยายและสอนให้กับแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางทั่วประเทศและในต่างประเทศ เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราชและยังเป็นแพทย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการรักษาผ่านหลอดเลือดหลายชนิดในประเทศไทย 

 

เคยได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติประดิษฐุ์ขดลวดถ่างขยายอวัยวะ (Stent) 

  เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการรักษามะเร็งตับด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด
  เคยเป็นอุปนายกสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย และเป็นกรรมการวิชาชีพในระดับอาเชียน
 

+ ปัจจุบันทำงาน NGO ด้านประชาคมเมืองอยู่หลายปี และเมื่อมีเวลาว่างจะไม่ตีกอล์ฟ แต่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซด์ฮาเล่ย์ เดวิดสัน

  ปรัชญาสำคัญที่ยึดถือคือ ความหวังมีไม่ได้หากขาดความตั้งใจ
   
  ออกตรวจโรงพยาบาลกรุงเทพ คลินิกหลอดเลือด จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00-13.00 น.
  ติดต่อนัดหมายที่ 02-310-3000 หรือ 02-755-3033
 

รู้จักหมอคมกริช