ภาพกิจกรรม "เช้าวันหนึ่ง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งตับ"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 กลุ่ม Loveliver ได้จัดกิจกรรม "เช้าวันหนึ่ง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งตับ" ณ โรงแรมสยามซิตี้ โดยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมตัวของผู้ป่วยและครอบครัว ภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้โดย แพทย์นักโภชนาการ ดนตรีเพื่อความหวัง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย