ควรทำอย่างไร หากพบว่าเป็นมะเร็งตับ

 
หากเพียงท่านมีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับ ขอให้อย่าพึ่งตื่นตระหนก เพราะส่วนมากแล้วมักจะไม่มีอาการของโรคมะเร็งตับจริงๆ ขอให้ท่านไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ระบบทางเดินอาหาร(ซึ่งจะดูแลเรื่องโรคตับด้วย) อายุรแพทย์ทั่วไป ศัลยกรรม อายุรแพทย์โรคมะเร็ง หรือรังสีแพทย์ด้านมะเร็ง ท่านอาจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับจังหวัด) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้
 
 
แต่หากท่านได้รับการตรวจยืนยันจากแพทย์มาแล้วว่า ท่านเป็น หรือมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งตับ (ซึ่งอย่างน้อยการวินิจฉัยต้องมาจากการตรวจเลือดพบระดับ AFP ในเลือดสูง หรือแน่นอนที่สุด คือการตรวจชิ้นเนื้อ ยืนยันว่าเป็นมะเร็งตับ) และคิดว่าจำเป็นต้อง เข้ารับการรักษา ท่านควรที่จะพบแพทย์ ในโรงพยาบาล มีความพร้อมในหลายด้าน คือควรเป็นโรงพยาบาลที่มี อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร มีอายุรแพทย์ด้านมะเร็ง มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับ และมีรังสีแพทย์ที่เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งตับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ทีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมจริงๆ ซึ่งไม่เพียงแค่ด้านบุคลากร แต่ต้องมีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือด้วย
 
รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร