การผ่าตัดรักษามะเร็งตับ

การรักษามะเร็งตับมีหลายวิธี ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า มะเร็งตับอาจหมายถึงมะเร็งที่อื่นชึ่งกระจายมาที่ตับ หรือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งพบในตับได้ ทั้ง 2 กรณีนี้ มีวิธีการรักษาที่อาจแตกต่างกันออกไปจากมะเร็งของเซลล์ตับที่เราจะกล่าวถึง

 

เนื่องจากมะเร็งของเซลล์ตับมักเกิดจากการที่มีเซลล์ตับแข็งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาจึงเกิดขึ้นอยู่กับว่า ตับของเรามีสภาพตับแข็งมากเพียงใด การมีตับแข็งอยู่เป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงนัก อาจมีปัญหาตั้งแต่การขาดสารอาหาร การขาดโปรตีน ภูมิต้านทานโรคไม่ดี มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด เลือดออกง่าย บางคนอาจมีท้องโต ท้องมานตัวเหลือง มีเลือดออกในหลอดอาหาร อาการเหล่านี้ส่งผลให้การรักษามีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผ่าตัดอาจทำได้เพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ สาเหตุส่วนหนึ่ง คือ สภาพตับแข็งนั่นเอง เพราะถ้าตัดไปแล้ว ตับที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายทนอยู่ได้

 

การผ่าตัดจึงเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งตับที่ไม่เป็นตับแข็ง และมีก้อนเนื้อขนาดไม่ใหญ่เกินไป ไม่มีการกัดกินหลอดเลือดดำ และไม่มีการกระจายออกไปนอกตับ เวลาจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเราจะไม่เพียงแค่พิจารณาว่าจะผ่าเอาก้อนเนื้อออกสำเร็จหรือไม่ แต่จะต้องดูว่าได้ประโยชน์อะไรจากการผ่าเอาก้อนเนื้อออก การศึกษาในอดีตมีส่วนช่วยได้มาก และสามารถยืนยันได้ว่ามีผู้ป่วยเปอร์เซ็นต์ไม่มากนักที่ผ่าตัดแล้วดีกว่าการรักษาอื่นๆจริง นอกจากนี้ก่อนผ่าตัด เราจะต้องพิจารณาเรื่อง ความเสี่ยงขอการดมยาสลบ การพักฟื้นจากการผ่าตัด โรคประจำตัวต่างๆ ค่าใช้จ่าย และประสบการณ์หรือฝีมือของแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ศัลยแพทย์ทุกคนจะผ่าตัดได้ แพทย์ผ่าตัดตับมีจำนวนน้อย และประสบการณ์ก็แตกต่างกัน

 
 รศ.นพ.คมกริช  ฐานิสโร