บ้านญาณมงคล จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผมได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  ได้พบกับ "โจ" เพื่อนที่เคยทำงานด้วยกัน  หลังจากได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งส่งไปให้  เพื่อให้โจได้่ใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำ  และติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ผู้ป่วยที่เรื่อนพักอาศัยของศูนย์มะเร็งที่เชียงใหม่  อีกทั้งยังได้เยี่ยม "บ้านญาณมงคล" ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มาปฏิบัติธรรม
 
 
                               
 
            
 
 
รศ.นพ.คมกริช  ฐานิสโร