เรื่อง "อันตรายจากหลอดเลือดแดงอุดตัน"

 

รายการ Good Evening
ในช่วง Healthy Heart สนับสนุนโดย โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เรื่อง "อันตรายจากหลอดเลือดแดงอุดตัน"
โดย รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร

รังสีร่วมรักษาและการรักษาผ่านหลอดเลือด

ออกอากาศทางช่อง Nation Channel ในวันพุธที่ 3 ต.ค. 2555 เวลา 17.30 - 18.00 น.

 
 
 
 หรือสามารถดูคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง Bangkok Hospital Channel (Youtube)