รศ.ดร.คมกริช ได้เดินทางไปดูงานการรักษาก้อนเนื้อไทรอยด์ด้วย RF ที่ Asan medical center กรุงโซล ประเทศเกาหลี

 
รศ.ดร.คมกริช ฐานิสโรได้เดินทางไปดูงานการรักษาก้อนเนื้อไทรอยด์ด้วย RF  ที่ Asan medical center กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
 
รศ.ดร.คมกริช ฐานิสโร