รศ.นพ. คมกริช ฐานิสโร ได้รับการต้อนรับจาก รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร ในการไปบรรยายเรื่อง การรักษามะเร็งตับ

 
 
                รศ.นพ. คมกริช  ฐานิสโร ได้รับการต้อนรับจาก รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร ในการไปบรรยายเรื่อง "การรักษามะเร็งตับ" แก่เเพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58  ที่ผ่านมา