รศ.นพ. คมกริช ฐานิสโร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการักษามะเร็ง

 
 
 
                    รศ.นพ. คมกริช  ฐานิสโร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการักษามะเร็ง เเก่สมาคมศัลยเเพทย์มะเร็ง ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ธค. 2557 ที่ผ่านมา