ไปบรรยายให้สมาคมศัลยศาสตร์มะเร็งเเละศัลยศาสตร์หลอดเลือดที่ รร.เเอมบาสซาเดอร์ พัทยา

 
 
           ไปบรรยายให้สมาคมศัลยศาสตร์มะเร็งเเละศัลยศาสตร์หลอดเลือดที่ รร.เเอมบาสซาเดอร์ พัทยา เกี่ยวกับการใช้วิธีการผ่านหลอดเลือดเเดง (endovascular)เข้าไปในอวัยวะต่างๆของร่างกาย เพื่อควบคุมการตกเลือด หรือ เลือดออกตามจุดต่างๆโดยสามารถเลี่ยงการผ่าตัดได้ เหตุเพราะเราทราบดีว่าในภาวะที่ร่างกายมีการตกเลือดมากๆจนไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาประคับประคอง(ให้เลือด ให้ยา...) ไม่ว่าจากสาเหตุอุบัติเหตุ เลือดออกจากมะเร็ง หรือเเผลอักเสบในร่างกายนั่น  ร่างกายจะอยู่ในภาวะวิฤกต ระบบต่างๆในร่างกายก้อจะรวนไปหมด จึงเป็นเหตุผลที่ดีหากเราหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ๆได้ และ อาจเลี่ยงไปใช้วิธีการรักษาผ่านหลอดเลือดเเดงแทน ผ่านรูเล็กๆแค่3 มม. เข้าไปได้ในเกือบทุกจุดในร้างกาย ทำการอุดหลอดเลือด ให้เลือดหยุด อาจช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ (ในภาพมี อจ.หมออนุชา จาก รพ.พระมงกุฏ ร่วมบรรยาย)