เราให้ความสำคัญกับชีวิตหรือทรัพย์สินมากกว่ากัน?

 

เรามีระบบป้องกันไฟไหม้  ซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อปกป้องอาคารสำนักงานหรือบ้านของเรา  แต่เรามีอะไรที่คอยป้องกันตัวเราจากการเสียชีวิตอย่างกะทันหันบ้าง? 

 
 

เรามีโอกาสหัวใจหยุดเต้นกะทันหันได้จากอะไร?

ทุกคนทั้งเด็กจนถึงคนชรามีโอกาสเสียชีวิตจากสาเหตุนี้ได้ทั้งในขณะที่นอนหลับหรือออกกำลังกาย  ทั้งคนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วหรือแม้แต่ในคนที่สุขภาพแข็งแรงดี  เมื่อหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน  หากเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้หรือไม่ได้ทำ CPR (ปั้มหัวใจ) มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 90%

 

ถ้าเราปั้มหัวใจจะช่วยให้รอดได้หรือเปล่า? 

เมื่อพบคนไม่หายใจ  หัวใจหยุดเต้น  ต้องทำการ CPR  เป็นอันดับแรก  ต้องโทรแจ้ง 1669  หรือรถพยาบาลกู้ชีพโดยด่วน  แค่ทำการ CPR เพียงอย่างเดียว  มีโอกาสช่วยชีวิตได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น  ทั้งนี้เพราะเป็นเพียงการทำให้เลือดไหลเวียนไปที่สมอง  แต่หากหัวใจยังไม่กลับมาทำงาน  โอกาสรอดชีวิตจึงน้อยมาก

 
 

เครื่อง AED คืออะไร?

 ในอดีตการช๊อตหัวใจทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลหรือในรถฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์พร้อม  แต่เทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้ามากจนมีอุปกรณ์ AED(Automated External Defibrillator) ที่ทุกคนเคยฝึกการใช้สามารถใช้และช่วยชีวิตคนอื่นได้  ในบ้าน  ในที่ทำงาน  ที่สาธารณะหรือสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ เราเรียก AED เป็นภาษาไทยว่า เครื่องกระตุกหัวใจ
 
 

เครื่อง AED ทำงานอย่างไร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมีเสียงพูดเป็นภาษาไทย  บอกขั้นตอนในการทำงาน  สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือ  เพื่อกระตุ้นให้หัวใจที่หยุดเต้นให้กลับมาทำงานได้  โดยเครื่องสามารถตรวจวัดชีพจรและคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและบอกให้เราทำอย่างไรระหว่างการ CPR

 

คนทั่วไปอย่างเราจะใช้เครื่อง AED ได้?

มีการทดสอบโดยเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่ผ่านการฝึกฝนการใช้มาก่อน 1 ครั้ง  พบว่าสามารถติดเครื่อง AED และใช้งานได้ถูกต้อง  ดังนั้นทุกคนในบ้านหรือในสถานที่ติดตั้ง AED จะสามารถใช้งานได้  โดยเฉพาะเครื่อง AED ของ ZOLL ที่มีเสียงบอกขั้นตอนเป็นภาษาไทย

 

เครื่อง AED หาซื้อหรือดูแลยาก ?

สามารถหาซื้อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านใบสั่งแพทย์  สามารถพกไปไหนมาไหนได้ (น้ำหนักเพียง 3 กิโลกรัม) สามารถติดตั้งในตู้ได้เหมือนตู้ดับเพลิง  แบตเตอรี่ใช้งานได้นานหลายปีและแทบจะไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเพราะรับประกันมากกว่า 5 ปี

 

เครื่อง AED ที่ดีควรเป็นอย่างไร

ควรมาจากผู้ผลิตที่มีพื้นฐานมาจากเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ควรมีขั้นตอนการใช้ที่ง่ายๆ ควรมีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นาน  ควรมีการรับประกันดูแลที่ยาวนาน