ทำไมคนหนุ่มสาวถึงหัวใจวายกระทันหัน?

 
ส่วนใหญ่แล้วหนุ่มสาวเราจะหมายถึง อายุน้อยกว่า 35 ปี ถ้าเกิน 40 ปี  เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นวัยกลางคน  ไม่ใช่หนุ่มสาวแล้ว    โรคหัวใจที่ทำให้เสียชีวิตกระทันหัน  หรือหัวใจหยุดเต้นนั้น  มักเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  และมักเกิดในขณะที่กำลังออกแรง  ออกกำลังกายมากกว่าในช่วงเวลาปกติหรือช่วงพักผ่อน
 
 
โดยมากแล้วคนเหล่านั้นมักมีโรคหัวใจซ่อนอยู่  โดยที่ไม่ทราบมาก่อน  ส่วนจะพบได้บ่อยแค่ไหน  เราไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆ แต่ที่แน่ๆ เดี๋ยวนี้เราได้ยินข่าวบ่อยเหลือเกิน  ทั้งในนักฟุตบอล  นักวิ่ง  นักดนตรี  แม้แต่ในเมืองไทยเองก็มีข่าวบ่อย ๆ
 
สาเหตุโรคหัวใจที่นำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (HCM) ซึ่งเชื่อว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย  โรคนี้ จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนามาก  หัวใจโต  แต่บีบตัวได้ไม่ดี  จนทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ  แม้ส่วนใหญ่ที่เป็นจะไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิต  แต่ถ้าพบคนอายุไม่มากเสียชีวิตกระทันหัน 
ก็มักจะคิดถึงโรคนี้เป็นอันดับแรก
 
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักเป็นสาเหตุของหัวใจวายในผู้สูงอายุ  แต่ก็พบได้ในเด็กหรือคนหนุ่มสาว   มักเป็นจากการโดนกดจากภายนอกมากกว่าการอุด
ตัน  ทั้งนี้เพราะมีกายวิภาคที่ผิดปกติมาแต่กำเนิดนั้นเอง  แล้วเมื่อมีการออกกำลังกายมาก ๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ จนหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตได้
 
โรคหัวใจบางชนิดที่เป็นแต่กำเนิด   เป็นความผิดปกติของระบบนำไฟฟ้าของหัวใจ  เช่น โรคกลุ่ม WPW หรือ โรคกลุ่มอาการ Long QT พวกนี้อาจพบว่า
มีอาการหัวใจเต้นเร็ว  เต้นรัว  เป็นลมบ่อยๆ  แต่ถ้าไม่ทราบมาก่อนหรือหากมีการออกกำลังกายมาก ๆ จนหัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะมาก  อาจนำไปสู่การเสีย
ชีวิตกระทันหันได้
 
การป้องกันโรคพวกนี้ทำได้เพียงอย่างเดียวคือทำอย่างไรที่จะรู้ว่าเรามีความเสี่ยงหรือเป็นโรคเหล่านี้  ดังนั้นถ้าหากเรามีคนในครอบครัว  พ่อแม่  พี่น้อง 
มีประวัติโรคหัวใจหรือเสียชีวิตในวัยหนุ่มสาว  หรือเราเองมีอาการหน้ามืด  เวียนหัว ใจสั่น  ใจเต้นรัวบ่อย ๆ โดยเฉพาะเวลาที่ออกกำลังกาย  หรือยิ่งมีอาการ
หายใจไม่ทัน  เจ็บหน้าอกแล้วด้วยแล้ว  ต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาล  การตรวจคลื่นหัวใจ  การเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจอย่างง่าย ๆ ก็อาจคัดกรองโรคเหล่านี้
ได้  บางครั้งแพทย์อาจให้ทำการตรวจที่ลึกกว่านั้น  เช่น  การทำ Echo (อัลตร้าซาวด์หัวใจ)  การวิ่งบนสายพาน  หรือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 
หลายโรคสามารถรักษาได้ด้วยยา  หรือ แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด (หรืออาจผ่าตัดแบบแผลเล็กๆ) บางโรคอาจต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ในร่างกาย   การมีเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ไว้ในที่ทำงาน  ที่บ้านหรือที่ที่เราออกกำลังกายเป็นประจำ  อาจมีความสำคัญหากเกิดว่าเรามีภาวะหัวใจหยุดเต้น  คนที่พบเหตุการณ์อาจ
ช่วยทำการกดหน้าอก (CPR) และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ช่วยเราให้รอดชีวิตถึงโรงพยาบาลได้