กาแฟกับโรคมะเร็ง

 

กาแฟช่วยป้องกันหรือช่วยสร้างเสริมให้เกิดมะเร็งกันแน่?

 

 

บทความจาก American Cancer Society มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

การประชุมที่จัดโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2016 เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้อย่างชัดเจน

มีการศึกษาวิจัยจากหลายที่กลับพบว่าการดื่มกาแฟอาจมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดลดลง  เช่น  มะเร็งมดลูกและมะเร็งตับ  อีกทั้งยังพิสูจน์ได้ว่าการดื่มกาแฟไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านม  มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ในขณะที่ผู้ที่ดื่มกาแฟส่วนหนึ่งมักจะสูบบุหรี่ด้วย  จึงเป็นการยากจะบอกว่าการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยเหล่านั้นเกิดจากการดื่มกาแฟ  แต่อาจมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่มากกว่า

 

ปัจจุบันยังไม่สามารถวิจัยค้นพบสารก่อมะเร็ง  หรือสารเคมีไดๆ ที่จะเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างชัดเจน  มีเพียงแต่พบว่าในกาแฟจะมีสารที่เรียกว่า Acrylamide ซึ่งเป็นสารที่พบในอาหารที่มีการอบ  ทอด  หรือคั่วในอุณหภูมิสูงๆ  อาจเป็นสารก่อมะเร็งอ่อนๆ ในการทดลองในสัตว์ทดลอง  แต่การศึกษาในมนุษย์เมื่อปี ค.ศ. 2014 ไม่พบว่าว่าสารดังกล่าวในอาหาร  จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่อย่างใด

 
 
ท้ายสุดบทความใน www.cancer.org ได้พบว่า  การดื่มกาแฟอาจมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมๆ ส่วนผลเสียของกาแฟยังมิได้มีการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน  พฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ดีที่อาจพบในคนที่ดื่มกาแฟ  เช่น  การสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์  ความอ้วน  การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ต่างหากอาจเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดโรคมะเร็ง
 
รศ.นพ.คมกริช  ฐานิสโร