ผลงานวิชาการ
   
  Scientific publication
  + Ultrafast CT scan : A review. Tanisaro K. PSU Med Journal 1993; 11(2)
  + Periaortic gas sign: A CT finding in Salmonella AAA. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1995; 1(2)
  + Percutaneous transthoracic needle biopsy under some limitation: A prospective study in 109 patients. Tanisaro K.,
Nirapathpongporn S., Pekanan P. Asean Journal of Radiology 1995;1(3)
  + CT guided transrectal drainage of deep pelvic collection. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1998; 4(1)
  + Interventional Radiology of Hepatocellular carcinoma. Tanisaro K. Songklanakarind Medical Journal 1998; 16(4):227-236
  + Percutaneous abscess drainage of intra-abdominal abscesses and fluid collection. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1999;4(2):143-147
  + Rupture of radioopaque tip of Torcon NB catheter. Tanisaro K. Asean Journal of Radiology 1999;4(2): 187-189
  + Effect of positioning precaution after lung biopsy ; A prospective randomized study. Tanisaro K. Acta Radiologica 2003;7(1): 1-5
  + Bronchial embolization. Tanomkiat W, Tanisaro K. Journal of Thoracic Imagaing 2003
  + Radiofrequency ablation of Liver. National cancer Institute Medical Journal. October 2008
 
  Paper and lecture presentations
  + Percutaneous transthoracic needle biopsy in PSU Hospital. 9th.Annual scientific meeting of PSU, Hatyai, Thailand. August 1993
  + Percutaneous drainage of intra-abdominal abscess and collection. 33rd. Annual scientific meeting of Thai Radiological society.
January 1994, Bangkok, Thailand.
  + Effect of positioning precaution after PTNB : A prospective randomized stduy. 34 th. Annual scientific meeting of
Thai Radiological society .January 1995, Bangkok, Thailand.
  + Minimally invasive therapy in biliary disease. (panel) 12th.Annual meeting of Faculty of Medicine, PSU,August 1995, Songkla, Thailand.
  + Current concept in PCD. (free paper) 1st.international postgrad.course in GI oncology.Jan 1998Konkaen, Thailand.
  + Transjugular liver biopsy with Quickcore needle system. (free paper) 35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society. March 1998. Bangkok, ThailandCurrent concept in PCD. (free paper) 1st.international postgrad.course in GI oncology.Jan 1998Konkaen, Thailand.
  + A Radiologist with A gun. (free paper)35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society. March 1998, Bangkok, Thailand.
  + Percuatenous Drainage of Intra abdominal abscess; current concept. (Free paper)35th Annual scientific meeting of Thai Radiological society .March 1998, Bangkok, Thailand.
  + Current management in upper GI bleeding. (panel)14th Annual meeting of Faculty of Medicine, PSU, August 1998,,Songkla, Thailand.
  + Update in Biliary Drainage.(review) Meeting of Interventional Radiology Society of Thailand, Pramongkutklao Hospital, October 1998, Bangkok, Thailand.
  Biliary Drainage and Stenting. (lecture) Annual meeting of Northern Thailand Radiologists. Naraesuan University, December 1998, Pissanulok, Thailand
  + Interventional Radiology Update.(lecture) Meeting of Interventional radiology Society of Thailand, Pramongkutklao Hospital, June 1999, Bangkok, Thailand.
  + Reviews in Interventional Radiology.(lecture) Department of Radiology, Konkean University, June 1999, Konkean, Thailand.
  + Spiral Metallic stent in Malignant biliary stricture, (free paper) Annual meeting of Royal college of Surgeon of Thailand, June 2000, Hatyai, Thailand and Association of Asean Radiologists meeting,March 2000, Bangkok, Thailand.
  + Effect of position after Transthoracic needle biopsy; prosepective study.(Preliminary paper) Association of Asean Radiologists, March 2000, Bangkok, Thailand.
  + Endovascular treatment update.(lecture) Annual meeting of faculty of Medicine,PSU, August 2000, Hatyai, Thailand.
  + Biliary intervention.(Panel discussion) Annual meeting of faculty of Medicine, PSU, August 2000, Hatyai, Thailand.
  + Interventional management in central venous stenosis in HD patients ,(lecture) Meeting of Interventional radiology society of Thailand, December 2000, Bangkok, Thailand.
  Interventional management of central venous stenosis and occlusion in Hemodialysis patients ,(lecture) 3rd Annual meeting of Thai vascular society, March 2001, Pattaya, Thailand
  + Hepatocellular Carcinoma; non-surgical options.(lecture) Postgraduate course in Surgical oncology course, March 2001, Bangkok, Thailand
  + Biliary Intervention update.(lecture) Annual Meeting of Thai SVIR, October 2002, Bangkok, Thailand 
  + Carotid Stenting.(lecture) 4th Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society, May 2002, Bangkok, Thailand
  + Role of Interventional Radiology in Emergency patients.(lecture) 4th Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society, May 2002, Bangkok, Thailand
  + Breasthealth in Midlife. (lecture) Annual meeting of Royal college of Ob & Gyne of Thailand, October 2002, Hatyai, Thailand
  + Peripheral balloon angioplasty and stenting. (Panel) Singapore live Symposium, Jan 2003,Singapore
  + Postembolization syndrome in TOCE. (free paper) Jan 2003, Singapore General hospital,Singapore
  Effect of Positionning on post TTNB pneumothorax. (free paper) Annual Meeting of Asean Association of Radiologist, March 2003, Indonesia (Bronze Award)
  + Portable X-ray at ward; Is it justified?.(free paper), March 2003, Annual meeting of Royal college of Radiologists of Thailand, Bangkok, Thailand.
  Basic in Angiography; catheter and Guidewire workshop. (lecture). Annual meeting of Thai SIR, October 2003, Pattaya, Thailand
  + Panelist in Interventional radiology workshop in 2004 Singapore Radiological society annual meeting, Feb, 2004, Singapore.
  + Emergency Endovascular therapy. Workshop for Thai royal college of Surgeon, July 2004, Pattaya, Thailand
  + Endovenous laser treatment(EVLT) first experience in Thailand. Thai Society of Interventional Radiology, October 2004, Pattaya, Thailand
  + Interventional Radiology in cancer patients. Bangkok-Phuket hospital, November 2004, Phuket, Thailand
  + Endovenous laser therapy (EVLT). Royal college of Radiologist meeting, March 2005, Bangkok, Thailand
  + Uterine fibroid embolization. Bangkok-Pattaya Hospital, May 2005
  + Peripheral Live course; Panelist. Singapore Live Febuary 2006-2007
  + Endovascular Treatment in HD patients, Royal college of Surgeon, May 2007,Pattaya, Thailand
  + Tumor Ablation, Naresuan Univ, August 2007, Pissanuloke, Thailand.
  Organising Chairman of Thai Society of Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2007, Petchaburi, Thailand.
  + Interventional Radiology of HCC. National Cancer Institute Annual Scientific Meeting, December 2007, Bangkok.
  + Radiofrequency ablation of Liver cancer. March 2008, Annual scientific meeting of Royal college of Radiologist of Thailand, Bangkok
  + Pitfals in Endovenous laser treatment. APCCVIR meeting, June 2008, Kualalumpur, Malaysia
  + Endovenous laser treatment of varicose vein; Pitfals. Asian Society of vascular Surgery meeting, November 2008, Bangkok, Thailand
  + Update Interventional radiology treatment in HCC. Bueyer Multidisciplinary conference, October, 2008, Huahin, Thailand.
  + Excellent Vascular Center. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2008, Chiangmai, Thailand
  + Current quideline in HCC management. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology annual scientific meeting, October 2008, Chiangmai, Thailand
  + Multidisciplinary management in liver cancer. National Cancer Institute half year meeting.November 2008, Udornthani, Thailand
  + Current management in liver cancer. Meeting of Chinese Chamber of commerce, January 2009, Rangoon, Myanmar
  + Hemodialysis management; role of Interventional Radiology. Annual Meeting of Thai Vascular Surgery Society. April 2009, Bangkok, Thailand
  + Non-surgical management in HCC; the update. Annual meeting of Royal college of Radiologists of Thailand. April, 2009. Pattaya, Thailand
  + Curative and palliative treatment of HCC. Annual scientific meeting of International Surgeon Society (Thailand Chapter). May 2009, Surat-thani, Thailand
  + Curative and palliative treatment of HCC. Annual scientific meeting of International Surgeon Society (Thailand Chapter). May 2009, Surat-thani, Thailand
  + Cancer trend. Bangkok Medical center. June 2009, Bangkok
  + Endovascular treatment of PAD of lower extremities, workshop director. Thai Society of Interventional Radiology society meeting. November, 2009, Cha-am, Thailand
  + Pelvic fracture; role of embolization in Bangkok trauma day. December 2009, Bangkok,Thailand
  + Chemoembolization. Panel discussion in liver cancer treatment. Annual meeting of Surgical Oncology society of Thailand, December, 2009, Hua-hin, Thailand
  + Panel discussion on Peripheral vascular intervention. Singapore LIVE.Feb 2010, Singapore.
  + Interventional Radiology in Cholangiocarcinoma. IGSC course Feb 2010, Rajavithi hospital, Bangkok, Thailand
  + Radiofrequency ablation of liver cancer. First International Myanmar GI symposium. March, 2010, Rangoon, Myanmar
  + Targeting the cancer. Annual meeting of Royal college of Radiologist of Thailand. March 2011, Bangkok, Thailand
  + Interventional Radiology of small HCC . IGSC course Feb 2011, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand
  + Ablative treatment in liver metastasis from colorectal cancer. Annual meeting of Royal college of Surgeon co-organized with American College of Surgeon. July 2011, Pattaya, Thailand
  +  RF ablation in Intermediate –sized HCC. Workshop in Interventional Radiology Education of Singapore. July 2011
   
  Scientific exhibition
  + Local made-Multipurpose drainage catheter; cost-effectiveness. Tanisaro K., Reungcharn S.,Pipatanakul C. 9th.Annual scientific meeting of PSU , Hatyai , Thailand, August,1993
  + Metallic expandable stent : Locally made at PSU. 35th Annual scientific meeting of Thai Radiological Society. March 1998, Bangkok, Thailand.
  + One stop interventional service in CT unit. 36th Annual scientific meeting of Thai Radiological Society. March 1999, Bangkok, Thailand.
  + Metallic expandable stent : A priliminary report. Thailand Innovation day. (Thai research council), December 2000, Bangkok, Thailand
  Tumor registry; Wattanosoth Hospital, Annual scientific meeting of National cancer Institute of Thailand. December, 2007, Bangkok, Thailand
   
  Recent
   
 

 + ตำราการรักษาผ่านหลอดเลือด โดย รองศาสตราจารย์ นพ.คมกริช ฐานิสโร และผู้ร่วมประพันธ์อีก18ท่าน เนื้อหา32บท ประกอบด้วย ความรู้เเละเทคนิคการรักษาผ่านหลอดเลือดของโรคหลอดเลือดเเดงเเละหลอดเลือดดำของขา เเขน ช่องท้อง ช่องอก และ สมอง รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของหลอดเลือดเเดง
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดยสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดเเละรังสีร่วมรักษาไทย ความหนา 400 หน้า ราคาเล่มละ 800 บาท
ติดต่อสั่งซื้อที่คุณวราภรณ์ 0861452563

   
   
 

ผลงานวิชาการ